Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще направи пълно разследване на пазара на застрахователни услуги, съобщиха от ведомството на Петко Николов. 

Мотив за стартираното проучване е склонността на застрахователите да работят в синхрон.

„Сътрудничеството често увеличава продуктивността, например като помага на застрахователите да си поделят по-големи и непредвидими рискове или да придобият по-добро разбиране за някои специфични рискове. При все това подобно сътрудничество често може да прерасне в координирано антиконкурентно поведение, с което се преминава отвъд необходимото за реализиране на ползи от повишена продуктивност", мотивира решението си антимонополната комисия.

За последен път КЗК глоби 14 застрахователни компании за картел през 2008 година с 2,4 млн. лева.