Комисията за финансов надзор (КФН) одобри сделката, при която „Банка ДСК“ ЕАД ще придобие пряко и непряко 100% от „Застрахователно акционерно дружество „Сожелайф България“ АД.

Застрахователното дружество е част от международната група Societe Generale Insurance, което пък е подразделение на френската Societe Generale Group.

Сегашното одобрение е част от по-голямата сделка между Societe Generale и унгарската OTP Bank. Тя предвижда Банка ДСК да придобие 99.74% от Societe Generale Експресбанк. Финализирането на сделката се очаква да стане факт до края на тази година, но все още се чака регулаторно одобрение.