Някои застрахователни спират да застраховат имоти в близост до реки и язовири.

Румен Гълъбинов, застрахователен експерт и председател на Сдружение Инициатива за национална програма за управление на катастрофични рискове, заяви пред БНР, че собствениците и стопаните на водните имоти трябва да имат "обща гражданска отговорност". Той обясни, че това е с цел всеки, който има съдебен иск към тях - да бъде удовлетворен.

"Застрахователният пул ще бъде фонд, в който всички ние, собственици на жилища, солидарно ще събираме малки вноски и този фонд ще може да служи за изплащане на такъв вид обезщетение като наводнението, което се случи", заяви Гълъбинов.

Гълъбинов каза още, че след трагичните събития има засилен интерес към имуществените застраховки, с включени рискове "природни бедствия".

"Това и преди се е случвало, като краткотрайна тенденция, след известно време отшумява и не оказва съществено влияние за общото застрахователно проникване от гледна точка на застраховките, свързани с имуществото. В случая се касае по-скоро за една паническа кампания", каза Румен Гълъбинов.

Поради фактора "човешка грешка" при застрахователното събитие хората не могат да претендират за обезщетение.

Според финансовия анализатор Момчил Лалев има два варианта за решаване на проблема - или в този фонд да се внася такава вноска, която в последствие да покрива, извън фиска, тези евентуални бедствия, или със законодателна промяна задължително да бъде включен рискът в стандартните имуществени полици срещу такива бедствия.