Българите могат да си позволят да плащат до 50 лева на месец за застраховка „Живот“. Тази сума на месец дават 44 на сто от участвалите в анкета, съобщават от Асоциация на българските застрахователи. Между 50 и 100 лв. заделят всеки месец близо 16% от анкетираните и също толкова не са запознати с месечният разход, който правят.

63 на сто от хората в България нямат сключена застраховка „Живот“, защото не са достатъчно информирани по отношение на този вид застраховки и съответно не са запознати с ползите от тях. 40% посочват този аргумент, като основна причина към днешна дата да нямат сключена „Живот“. Други мотиви, които откроява проучването са: липсата на необходимост от такава застраховка (28%) и липсата на средства за тази цел (26%).

Основният мотив, който е бил водещ, за да бъде сключена застраховката е с цел подсигуряване на семейството при възникване на непредвидени ситуации (31%). На следващо място, като мотив се нарежда постигане на предварително определени житейски цели (21%), както и онези, които са сключили застраховка „Живот“, за да отговорят на задължително изискване на банката, във връзка с отпускане на кредит (19%).

Какво трябва да знаем за застраховките „Живот“, свързани с кредит

Проучването сочи, че 37% от анкетираните са сключили застраховка „Живот“, като преобладаващата част от тази група има такава във връзка с изплащане на кредит и неговото обезпечаване (32%).

istock
istock

С малка разлика от тази група са потребителите, които сами са осъзнали необходимостта и предимствата от сключване на застраховка „Живот“, като са избрали инвестиционна застраховка, с цел да получат едновременно рисково покритие и да извлекат полза (под формата на доходност) от инвестиционната компонента на този тип застраховка (27%). На трето място се нареждат анкетираните, който притежават класическа спестовна застраховка „Живот“ (21%).

По отношение избира на застрахователна компания, резултатите от проучването показват интересна закономерност за онези, които са сключили застраховка „Живот“, като преобладаващата част посочват, че изборът им е бил в резултат на предложение на банката, във връзка с отпускане на кредит (32%). На второ място се нареждат онези, които са направили своя избор, избирайки застрахователна компания с традиции в застраховането (21%) и на трето място са онези, които са избрали такава след предложение на застрахователен брокер/ агент (19%).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg