Сред основните въпроси, на които трябва да си отговорим, когато пристъпваме към теглене на кредит, е как да подсигурим безпроблемното му обслужване. Разбира се, трудно, дори невъзможно, е да се предвиди бъдещето. Въпреки това е нужен план „Б“, особено за негативните сценарии и съществена част от него е застраховката „Живот“, свързана с кредит, обясняват от Асоциацията на българските застрахователи.

Всеки може да си представи тежките последици за цялото семейство, ако в резултат на заболяване или злополука, не сме в състояние да обслужваме кредита си. Смисълът на този вид застраховка е да ни защити в подобни ситуации, защото чрез нея прехвърляме риска на застраховател, който да изплати вместо нас дължимата сума.

Застраховките „Живот“, свързани с кредит, са широко разпространен продукт, за което основно допринасят банките. По правило, сред условията за отпускане на потребителски или ипотечен кредит е наличието на застраховка „Живот“, която да го обезпечава. Проблемът е, че често, в желанието си да приключим по-бързо с формалностите около отпускането на кредита, не обръщаме достатъчно внимание на детайлите в условията по полицата или се фокусираме само върху размера на премията. Недостатъчната информираност, обаче, може да доведе до неприятни ситуации, ако се наложи да се възползваме от защитата й.

Затова ви предлагаме да се запознаете с някои основни аспекти на застраховка „Живот“, свързана с кредит.

Какво представлява застраховка „Живот“, свързана с кредит?

По своята същност това е рискова животозастраховка - при реализирал се покрит риск застрахователят изплаща обезщетение, съобразно условията по полицата. Основният риск по този вид застраховка е загуба на живот или нетрудоспособност в резултат на злополука или заболяване. Условно може да се каже, че животозастраховките, свързани с кредит, имат двойна насоченост на защитата. От една страна, те дават сигурност на вас и вашите близки, че няма да попаднете в тежка ситуация заради обективна невъзможност да обслужвате кредитните си задължения. От друга страна - банките (кредиторите) имат гаранция, че отпуснатите от тях средства ще бъдат върнати, дори ако кредитополучателят не е в състояние лично да го направи. Този риск се поема от застрахователя.

Ето и някои по-общи специфики на животозастраховките, свързани с кредит:

-           Кой получава дължимото обезщетение?

В общия случай, обезщетението се изплаща на банката, отпуснала заема, а не на кредитополучателя. Този вид застраховки се сключват между застраховател и застрахован, като ползващото лице е банката (кредиторът).

-           Как се определя застрахователната сума по полицата?

Застрахователната сума по основните рискове (смърт и инвалидност) се равнява на дължимата сума по кредита. С обслужване на кредита и съответно с намаляващия дължим остатък по него, се намалява и застрахователната сума.

-           Как се определя срокът на застраховката?

В общия случай, срокът на полицата съответства на срока на кредита.
 

istock
istock

Задължителна ли е животозастраховката при теглене на  кредит?

Първо нека подчертаем – разумният подход е да сключите такава застраховка, не защото банката я изисква, а за да дадете спокойствие и финансова сигурност на близките си.  Обичайно банките (кредиторите) поставят като условие за отпускане на кредит наличието на полица „Живот“, за да си гарантират обслужването му. При ипотеките имат право да изискват задължително сключване на животозастраховка, като в закона не е указано, че това трябва да стане при предложения от банката застраховател. Така, съществува възможност клиентът да избере различен застраховател, но е необходимо полицата отговаря на изискванията на банката.

Ако все пак сте държите да не сключвате животозастраховка, то вариантът е да намерите кредитор, който не изисква този вид гаранция и да плащате доста по-високи лихви по заема, заради по-високия риск от нередовно погасяване.

Видове животозастраховки по кредит: групови/пакетни и индивидуални

На пазара се предлагат двата варианта – групови и индивидуални животозастраховки, свързани с кредит. Всеки от тях има своите предимства. При индивидуалните това са по-голяма гъвкавост, например по отношение на възможността за избор на покритите рискове, а също в някои случаи ползващи лица, застрахователна сума.

Включен ли е рискът "Covid" в животозастраховките у нас

Най-често банките предлагат на кредитополучателите да се включат в пакетна застраховка, като обикновено се предоставят варианти с различен обхват на покритите рискове и съответно различна премия по застраховката. Най-голямото предимство на пакетните оферти е опростената процедура по сключване - по-високи лимити без медицински прегледи, по кратки здравни декларации и други. Цената също може да е по-изгодна, заради разпределението на риска сред голяма група лица, кредитополучатели на банката.

Внимателно се запознайте с покритията и условията по полицата „Живот“, преди да подпишете застрахователния договор

Нека се замислим защо при покупка на нов смартфон, например, ние в детайли проучваме характеристиките му, но не постъпваме по този начин, когато сключваме животозастраховка по кредит. Желанието да приключите по-бързо с досадната административна част може да доведе до неприятни изненади, ако се наложи да „активирате“ застрахователната защита по полицата „Живот“. Например, въпреки вярата ви, че даден риск е покрит по полицата, може да се окаже, че това не е така или е при по-различни условия от тези, които сте си представяли. Затова е особено важно е предварително да сте запознати в детайли с условията по полицата, покритията и изключенията. Тази информация подробно е разписана в документите, които ви се представят, договора и/или общите условия.

istock
istock

Основните рискове, които се покриват по този вид застраховка са смърт и инвалидност в резултат на злополука и заболяване. В тези случаи застрахователят изплаща остатъка по кредита, като при трайната нетрудоспособност (инвалидност) може да има условности, свързани със срока по ТЕЛК. Като допълнителни покрития обичайно се предлагат временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване и нежелана безработица. Вече има и оферти, по които по риска „безработица“ като разширено покритие се включва безработица при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение. В тази случаи застрахователите обичайно поемат изплащането определен брой от месечните вноски по кредита, например - до 12 месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 последователни вноски за едно застрахователно събитие.

Рискът „ковид“

Особено актуален в последните две години е въпросът за покритието на риска „ковид“. Въпреки че, в България повечето животозастрахователи го включват в продуктите си, има и такива, при които този риск е изключен. Затова ви съветваме да проучите каква е политиката по този въпрос на вашия застраховател. Ако рискът „ковид“ не е включен в полицата, а вие държите на това, то възможен вариант е да сключите индивидуална застраховка „Живот“ с компания, която предлага търсеното покритие. Препоръчително е застрахователна сума по полицата да е равна или по-висока от дължимото по кредита, а ползващи лица могат да са вашите близки. Нека припомним, че премиите по този вид застраховки са напълно достъпни, в общия случай в пъти по-ниски от тези по Каско на автомобила, например.

Има някои възрастови ограничения по отношение на застрахователното покритие

За лица на възраст 65-74 години се предлага покритие на рисковете смърт или инвалидност поради злополука, но не и поради заболяване. Така, ако възрастният ви роднина (над 64 г.) е взел кредит и в резултат на заболяване се стигне до фатален изход, то не може да разчитате застрахователят да покрие дължимото по заема.

Цената на застраховката е обвързана с обхвата на покритието.

Правилото е валидно за всички застрахователни продукти, а съветът ни е при избор да не се водите единствено от размера на премията. По-разумният ориентир е на първо място да подберете застрахователни покрития, които най-пълноценно да отговарят на индивидуалната ви ситуация и съответно нужда от защита.

istock
istock

Премийните вноски могат да са равни/усреднени или намаляващи

Застрахователите прилагат най-често два подхода при формиране на премиите по животозастраховки, свързани с кредит. И при двата застрахователната сума се равнява на дължимото по кредита, т.е. тя е намаляваща. Но при единия вариант премиите са усреднени за целия период на кредита и съответно са равни по размер. При другият премията се преизчислява, обикновено на годишна база, така че да отговаря на по-ниската застрахователна сума и в резултат размерът на вноските намалява с течение на времето.  

Известно е, че ако застрахованото лице не заплати дължима по полицата премия в определен срок, то действието й се прекратява. В случай, че лично сте ангажирани със заплащането на вноските по животозастраховката ви по кредит, бъдете внимателни и не пропускайте сроковете, за да може да разчитате на защитата й при неблагоприятно събитие.

Декларирайте достоверно и изчерпателно здравословното си състояние!

При сключване на животозастраховка се събира информация за здравословното ви състояние чрез попълване на здравна декларация/въпросник. При застраховки по кредити с по-високи суми в допълнение се изисква преминаване през медицински преглед, организиран от застрахователя. Не пренебрегвайте този етап на процеса по сключване на застраховка и бъдете коректни в предоставянето на информация. Една от основните причини за отказ за изплащане на обезщетение е именно невярното или непълното деклариране на здравословно състояние, например пропускане на съществуващи заболявания.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg