Повечето животозастрахователи в България включват в продуктите си риска "Covid" в общи рискове или като допълнително покритие към някои продукти. Но има и такива, при които този риск е изключен. Затова, ако клиентите държат той да фигурира в полицата им, предварително трябва да проучат условията, предлагани от компанията, съветват от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Интересът към животозастраховките се повишава в последно време, се казва в материал на асоциацията, разработен във връзка с информационната кампания на АБЗ "На фокус: животозастраховане".

Какво застраховаме в пандемията

На пазара се предлагат различни видове животозастрахователни продукти, като основните са рискови животозастраховки, спестовни и инвестиционни животозастраховки. Всички те осигуряват застрахователна защита, но също и имат своите различия и специфики. За да може адекватно да бъде преценено кой продукт е най-подходящ за индивидуалните нужди и потребности, клиентите трябва да са наясно с неговата същност и специфики, обясняват експертите.

istock
istock

Рисковите животозастраховки са нещо като "човешко Каско". При реализирал се риск, покрит по полицата, застрахованият или наследниците му получават обезщетение, съобразно с избраната застрахователна сума. Основният риск по този вид застраховка е загуба на живот или нетрудоспособност в резултат на злополука или заболяване.

Действието на застрахователната защита е за определен срок от време и се прекратява след изтичане на срока на полицата. При рисковите животозастраховки няма спестовен елемент, така както е при спестовните и инвестиционните застраховки, затова няма как да бъде изплатена каквато и да е сума при изтичане срока на полицата.

Защо да застраховаме дома си

Основното покритие в животозастраховките е рискът смърт в резултат на злополука, заболяване, като често се предлага изплащане на допълнително обезщетение, ако е настъпила в резултат на пътно-транспортно произшествие. Загуба на трудоспособност - временна или трайна - също се предлага като покритие по полиците в различни варианти. Този риск може да е включен в основния пакет от покрития или да се добави допълнително, обясняват от АБЗ.

istock
istock

Обичайно към основното покритие по рисковите животозастраховки се предлагат редица допълнителни покрития. Те могат да са във вид на допълнителна застрахователна сума по основно покритие, например "смърт в резултат на заболяване" или "смърт в резултат на ПТП". Така, ако някой е застрахован за този вид риск за 30 000 лв. и вземе допълнително покритие по него за 10 000 лв., то обезщетението, което ще получат наследниците му ще е 40 000 лв.

Допълнителните покрития могат да са свързани с медицински разходи във връзка с покрит по полицата риск - трайна или временна нетрудоспособност, хирургическо лечение, диагностика на критични заболявания, фрактури и изгаряния в резултат на злополука, второ медицинско мнение и други.

Доход от доброволно осигуряване и застраховка Живот – дължи ли се данък

Сумата на застраховане по покритите рискове е друг съществен момент при избора на животозастраховка. По-високата застрахователна сума означава по-висока цена на полицата. Застраховката за основен риск може да струва 1000 лв. или 1 000 000 лв., уточняват експертите. Обикновено се предлагат различни застрахователни суми за отделните рискове. Например сумата за риска смърт в резултат на злополука може да е 20 000 лв., а за риска смърт в резултат на заболяване - 10 000 лв.

Внимание трябва да се обърне и на максималните суми и условията по допълнителните покрития, свързани с временна или трайна нетрудоспособност и медицински услуги.

istock
istock

Нерядко рисковите животозастраховки се предлагат във вид на застрахователни пакети, вариращи според размера на застрахователните суми и брой/вид покрития. Има и оферти, при които клиентите сами могат да определят застрахователната сума по полицата си, както и кои допълнителните покрития и за каква сума да включат.

Срокът на полицата може да варира. Практиката е при по-големи застрахователни суми да се изисква и по-дълъг срок на застраховката.
Рисковите животозастраховки се предлагат за лица между 14 и 65 години. При груповите продукти горната възрастова граница може да се вдигне до 70 години, но в този случай не се покрива рискът смърт в резултат на заболяване. Отчита се и здравословното състояние - например, лице с фатално заболяване няма как да се застрахова, уточняват от АБЗ.

Застраховка “Живот” – заслужава ли си

Цената на рисковата животозастраховка зависи от редица фактори - възрастта на застрахованото лице, типът професия с оглед на риска, който носи упражняването й, размера на застрахователна сума, избора на допълнителни покрития и сумите по тях, срока на договора.

В общия случай тя е в пъти по-ниска от премията по застраховка "Каско" на автомобила.

istock
istock

Ако застраховаме автомобила си за 10 000 лв., то премията ще е около 700-800 лв. При същата застрахователна сума от 10 000 лв., застраховка "Живот" с добро покритие може да излезе около 70-80 лв. на година, пресмятат експертите. Изключително важно е да не се укрива информация за здравословното състояние, когато се сключва животозастраховка защото това може да доведе до отказ за изплащане на обезщетение, предупреждават от АБЗ.

Притежателите на полици "Живот" са защитени при несъстоятелност на застраховател. По подобие на влоговете в банките и вземанията по животозастраховките на едно лице са гарантирани до 196 000 лв. Институцията, която подсигурява този механизъм, е Гаранционният фонд, чрез управлявания от него "Обезпечителен фонд".

Вземанията по полиците "Живот" са защитени от принудително изпълнение, тоест съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се застрахованият се намира в такава ситуация. Тази защита се прилага по отношение на плащанията на застраховател в случай на застрахователно събитие по полицата. При спестовните и инвестиционните животозастраховки се отнася и до сумата, изплащана при "доживяване" с настъпване падежа на полицата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg