Отлага се идеята да се закупят 10 мобилни камери, които да позволяват моментална проверка за налична ГО и техния софтуер да се използва за наличните към момента 51 мобилни и 15 стационарни камери, които могат да разчитат регистрационни табели, научи Insurance.bg.

На този етап ще бъде закупена само IT техника за нуждите на МВР, стана ясно от документацията по открита процедура от Гаранционният фонд. Поръчката е за 932 компютърни конфигурации с лазерни принтери, както и за сървърите и останалата част от хардуера, неомходим за внедряването на новата система за административно-наказетелна дейност на вътрешното министерство.

Такива камери биха упражнявали автоматичен контрол за налична застраховка на всеки преминаващ в обсега им автомобил. Идеята да се закупят специалните устройства, както и предложението да се въведе нова система за административно-наказателна дейност (АДН) съществуваше в проект, който МВР предложи на тристранната работна група съставена от представители на министерството, КФН и ГФ.

Впоследствие КФН одобри бюджет на Гаранционния фонд, в който бяха предвидени 1 177 558 лв. за финансиране на такъв проект. От обявлението на сайта на ГФ става ясно, че 932-те работни станции може да бъдат с единична стойност до 780 лв. (726 960 лв. общо), хардуерът за АДН системата трябва да е на стойност 450 хил. лв., или максималната стойност на техниката в поръчката може да достигне 1 176 960 лв. От МВР потвърдиха, че одобреният проект не включва покупката на нови камери и съответно софтуер.

Въвеждането на АДН система все пак ще осигури на пътните полицай надеждна информация за това дали спрения за проверка автомобил разполага с действаща полица за ГО, след като бъде въведена електронната полица, което се очаква да стане до средата на 2011 г.

Подобни проекти на МВР се финансират ежегодно със средства на Гаранционния фонд, както предвижда чл. 288 б. от Кодекса за застраховането. Те включват инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, а сумата определена в кодекса се равнява на 5% от средствата на ГФ.