България е доста назад по показателя "дял на застраховано домашно имущество" в сравнение с всичките ни съседки от региона. Под 10 процента от домовете на българите са защитени със застраховка, като става въпрос обикновено за ипотекирани жилища. Това каза в интервю за БТА Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

По думите й на българския пазар има голямо разнообразие от застрахователни продукти, предназначени за защита на домашното имущество.

Цените на застраховките наистина са за "всеки джоб". Те могат да варират в приблизителни рамки от 50 лв. до 300-400 лв. на година и зависят от условия като застрахователната сума/лимит по полицата, покритите рискове, вида на имота и някои други.

Когато се избира застраховка за дома, е много важно потребителят да обърне внимание най-вече на това кои рискове са покрити и кои не са. Основната и почти единствена причина за отказ за изплащане на обезщетение по имуществените застраховки е, че претенцията е била заведена за риск, който не е част от покритието по полицата или е изключен риск, обясни Колчакова.

Българите вече са по-склонни да застраховат имуществото си

Тя посочи, че основният пакет покрития включва обикновено пожар, природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, свличане на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, ВиК аварии, вандализъм, и някои други. Към тях могат да се добавят и други покрития като земетресение, късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди, чупене на стъкла, загуби на доход от наем, наем за алтернативно настаняване, кражба, отговорност към трети лица и някои други.

istock
istock

Обръщам внимание на потребителите, че не винаги рискът "земетресение" е покрит от основния пакет, а може да е избираем, т.е. включва се към покритието на застраховката по желание и заявка на клиента,каза Нина Колчакова.
 
Всичко това може да изглежда сложно за потребителите, които сключват застраховка за първи път. Затова от АБЗ изготвихме ръководство "Практични съвети: Застраховки "Домашно имущество", което съдържа полезна за потребителите информация, поднесена по ясен и достъпен начин и се намира лесно на нашия интернет сайт в рубриката "АБЗ: Мисия застрахователна грамотност", каза експертът.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase