Повечето хора не знаят какви права им дава сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Експертите на Комисията за финансов надзор отговарят на този въпрос:

Първо нито един застраховател, който извършва задължително застраховане няма право да ви откаже сключването на тази застраховка.

Имате право и да уговорите в застрахователния договор заплащане на застрахователната премия наведнъж или на вноски /разсрочено плащане/.

Можете да сключите договор и за застрахователна сума над минималните изисквания, установени от закона.

Вие трябва да получите от застрахователя застрахователна полица и знак /стикер/, който се издава от Гаранционен фонд, като удостоверение за сключения договор.

Застрахователят е длъжен да покрие щетите, които сте нанесли на трети лица или имущество, в случай че вие сте шофирали колата и не сте употребили алкохол или други упойващи средства.

Гаранционният фонд пък трябва да покрие щетите, които са нанесени на трети лица или имущество, в случай, че колата е била открадната преди злополуката.

Обезщетението трябва да бъде изплатено от застрахователя в срок от 15 дни, след като сте представили всички поискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите, но не по-късно от три месеца от датата на предявяване на застрахователната претенция.

Два стикера за застраховка „Гражданска отговорност“

Застрахователят трябва окончателно да се произнесе по вашето искане за изплащане на обезщетение в тримесечния срок, като определи размера на обезщетението, или даде мотивирано становище за отказ на плащане, когато отказва плащане или когато основанието или размерът на вредите не са напълно установени.

istock
istock

При прехвърляне на автомобила, новият собственик трябва да получи правата ви, произтичащи от сключения договор, като в този случай е налице задължение, както за вас, така и за новия собственик да уведомите застрахователя за прехвърлянето.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg