Комисията за финансов надзор разкритикува внесените промени в Търговския закон, които предвиждат, ако автомобил, взет на лизинг, бъде откраднат, то човекът който я изплаща да получи обратно платените досега вноски. Това става ясно от становище на КФН по законопроекта, внесен в Народното събрание от „Възраждане”.

Промените в Търговския закон вече бяха приети на първо четене. Те предвиждат “в случаите на противозаконно отнемане на лизингова вещ, която е била застрахована за такъв риск изцяло в полза на лизингодателя, всяка от страните по договора за финансов лизинг разполага с правото да го развали с обратна сила, като в такъв случай лизингополучателят има право да получи обратно всички платени от него суми”. 

„Сега застрахователите възстановяват сумата на собственика на автомобила, който е лизингодателят. Така, реално ако ползвате  лизингов автомобил с клауза в договора за изкупуването му, то вие плащате застраховката и поемате риска на лизингодателя, а ако сте жертва на кражба не получавате дори сумата, която сте внесли по този лизинг като вноски и сума на самоучастие. Нещо повече, в допълнение покривате и всички други разходи на лизингодателя, а договорът се прекратява занапред. Дори ако автомобилът бъде върнат на лизингодателя, то това става след като вашите отношения с него вече са прекратени”, обясняват мотивите си вносителите.

От КФН обаче поясняват, че в момента според Кодекса за застраховането при частични вреди обезщетението се изплаща на лизингополучателя, освен ако не е договорено вредите да бъдат отстранени в натура, когато сумата се заплаща директно на външния изпълнител.

Българите карат повече коли на лизинг, но бавят вноските

При кражба на автомобила или тотална щета обезщетението по застраховката се изплаща на лизингодателя, като застрахователят е длъжен да уведоми писмено в еднодневен срок от деня на плащането човекът, който изплаща автомобила, като посочи и размера на сумата.

istock
istock

Лизингодателят може да задържи изплатеното обезщетение само до размера на неизплатените вноски по договора. Така се погасяват задълженията на лизингополучателя по договора за финансов лизинг, като лизингодателят е длъжен в 7-дневен срок от получаване на обезщетението да заплати на лизингополучателя остатъка, посочват от комисията.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg