За периода януари-април записаните премии в общото застраховане са в размер на 460 113 хил. лв., а в животозастраховането - в размер на 83 882 хил. лв., съобщават от Комисията за финансов надзор (КФН).   

Спрямо същия период на предходната година се отчита спад  8,9 на сто в общото застраховане и ръст 5,1 на сто в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 7,0 процента.   

Най-голям дял в портфейла на дружествата за общо застраховане заемат автомобилните застраховки "Гражданска отговорност" - 37,3 на сто, и "Автокаско" - 35,9, на сто, или общо 73,1 на сто от целия им премиен приход.