През 2010 г. 81 млн. лв. са неоснователните плащания от застрахователи вследствие на измами, при общо изплатени 678 млн. лв. обезщетения, посочиха на пресконференция днес представители на Асоциацията за застрахователна сигурност. 

Очакванията са, че в годините на криза опитите за застрахователни измами допълнително ще нарастват, каза Мартин Аврамов, главен секретар на асоциацията.

Според експертите поне в 60-70 процента от случаите на измами участва и вътрешен човек от застрахователната компания. Измамите се концентрират не толкова в автомобилното застраховане, колкото в неимуществени застраховки, карго и имуществени застраховки, където обезщетенията са доста високи, отчете Юрий Тодоров, председател на асоциацията.

Ето защо според представителите на асоциацията е крайно време приемането на единна система, по която да работят всички застрахователни компании и да си обменят данни - така наречената информационна система ЗИОР - Застрахователна история и оценка
на риска. С въвеждането на системата ще се пресекат опитите за двойно застраховане и ще може да се установи дали даден клиент е имал предишни идентични щети на свои обекти, посочи Юрий Тодоров. Така ще може да се оцени риска на бъдещи клиенти и обекти. 

При автомобилното застраховане от асоциацията предлагат в системата да се вземат под внимание предишни пътни произшествия на шофьора и собственик на автомобила и така да се определя застрахователната премия - колкото по-изряден е водачът, толкова
по-малка да е плащаната от него застрахователна премия и обратно.

Предлагаме при сключване на застраховка "Гражданска отговорност" да се отчита "индивидуален рисков коефициент", който да се определя от вида и качествата на автомобила, от предназначението му, а също и от оценка на водача, заявиха от асоциацията.

Още в края на миналата година сме подали в КФН предложението си за въвеждане на единна система на застрахователните компании, но засега това не се случва, посочи Юрий Тодоров. Според представителите на асоциацията голяма част от самите застрахователни дружества не искат да си признаят как са сключвали определени застраховки.