Във време на климатични промени, когато природни бедствия връхлитат Стария континент, застраховката на дома не е лукс, а необходимост, твърди Румен Гълъбинов, управител на международния застрахователен брокер “GrECоJLT- България”. За последните 30 години природните бедствия в Европа са се увеличили 5 пъти, обяви неотдавна еврокомисарят Кристалина Георгиева.

В България няма опасност от урагани, торнадо и цунами, но в последните години наводненията причиняват все по-големи щети. В същото време едва между 10 и 15% от жилищата са застраховани, включително за стандартни рискове като наводнение от съседи, пожар и т.н. Ако приемем и теориите, че климатичните промени влияят върху земетръсната активност, то нуждата от застраховка на имуществото все повече нараства.

Най-лесни за сключване са т.нар. пакетни застраховки. При тях жилището не се застрахова на реалната му стойност. Компаниите поемат определен лимит на отговорност за щети по дома, покъщнината, черната и бялата техника. Така премията, която трябва да платим на застрахователя, е по-ниска, но при настъпване на събитие получавате обезщетение в рамките на застрахователния лимит. При пакетните застраховки той е до 50 000 лв.

Другият вариант е оценител на застрахователя да оцени дома ви и да го застраховате на реалната му стойност. Плюсът е, че при пожар или друго бедствие компанията ще ви изплати пълната стойност на увреденото имущество. Минусът - годишната вноска по този вид полица е много по-голяма от цената на пакетната или т.нар. стандартна застраховка.

Процедурата по сключване на пакетния договор е изключително опростена. Не се извършва оглед на имуществото. Основните рискове, които се покриват, са пожар, мълния, експлозия, падане на летателно тяло, негови части или товар и природни бедствия - буря, ураган, вихрушка, смерч, проливен дъжд. При желание хората могат да си направят и “Гражданска отговорност” за увреждане на имуществото на трети лица - напр. в случай че наводнят съседите.

Добре е да знаем, че пакетните застраховки не винаги включват риска наводнение, предупреждава Румен Гълъбинов. Затова е добре да четем внимателно договора. В стандартните полици се имат предвид течове от ВиК мрежата или топлофикационната инсталация, а не щети, нанесени от придошли води.

За застраховка срещу наводнение се плаща допълнително. Цената зависи от това къде се намира имотът, а размерът на допълнителната премия варира от 2 до 40 лв. За рискови се смятат поречията на Дунав, Марица, Искър, Струма, Янтра, както и някои малки реки, които при проливни дъждове повишават значително оттока си. Рискови могат да бъдат и терени в близост до микроязовири и други водоеми, защото при лошо стопанисване стените им могат да се скъсат. Такъв бе случаят с р. Лесновска, която наводни селищата около Елин Пелин преди няколко години. Ако имотът ви е в такъв район, премията ще е по-висока.

В застраховката на дома може да се включи и катастрофичния риск земетресение. За него също се плаща допълнително. Цената се определя на база земетръсните зони в България. За най-рисков у нас се смята Маришкият басейн, където са Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Това е най-опасната четвърта зона. В трета зона е София и селищата по поречието на Струма, а във втора попада по-голямата част на страната. Най-малко рискови са териториите по Черноморието, но без Балчик и Шабла, защото там има влияние от румънското огнище Вранча. Разликата в премиите за имот в най-малко рисковата първа зона и такъв в четвърта е от 5 до 50 лв. или 10 пъти.

Ако желаете да застраховате допълнителни екстри в дома си, както и скъпо движимо имущество - напр. произведения на изкуството, задължително се извършва оглед на имота и опис на имуществото от агент на компанията. Цената на полицата обаче е много по-висока.

Как се определя премията

Размерът на премията по имуществената застраховка, която плащате всяка година, е от 1,5 до 2 промила от сумата, на която е застрахован домът или движимите вещи. Тоест, ако застраховаме жилището си за 100 хил. лв., ще плащаме годишно между 150 и 200 лв.

На сайтовете на големите брокери и на някои застрахователни компании има електронни калкулатори, с помощта на които всеки може да изчисли ориентировъчно премията, която ще трябва да плати. Нужно е да се посочи предназначението на имота - жилище или офис, дали е част от обща сграда или е самостоятелен. Смята се, че ако сте в жилищен блок, рискът от пренасяне на пожар от съседите е по-голям. Освен квадратурата, има значение и дали постройката е масивна или паянтова. Важно е също на кой етаж е жилището - за рискови при наводнение се смятат партерът и първите етажи, а при земетресение е обратното.

Ето и един пример - застраховка на апартамент в София, от 60 кв. метра, на третия етаж в жилищния блок. Избрали сме лимит на отговорност 50 хил. лв. за недвижимото имущество и 15 хил. лв. за движимото, в което влизат холната гарнитура, спалнята, бялата техника. Отделно за 5 хил. лв. застраховаме скъпа електроника - плазма, видеокамери и др. Избираме покритията, които искаме - основното пожар, плюс течове, гръм, мълния, градушка. При тези условия цената, която трябва да платим, е 148 лв. Ако включим и риск “земетресение”, ще трябва да доплатим 25 лв. или общо 173 лв. за цялата година.

Цените на отделните компании са близки, различни са отстъпките, които правят. Максимално стигат до 30%, което в конкретния случай може да смъкне премията до 121 лв. Отделно повечето компании предлагат и разсрочено плащане, на четири вноски в течение на годината.

Ако има СОТ,  полицата е по-евтина

Ако искаме да застраховаме дома си срещу кражба, трябва да изпълним някои допълнителни условия. За апартамент на първия етаж или над партера са нужни решетки по прозорците. Ако електронното оборудване е на стойност над 5000 лв., цената на полицата значително ще се намали, ако домът има СОТ или някакъв вид аларма.

Застрахователите са много внимателни, когато се декларират произведения на изкуството. Те са чувствителни към всички рискове - течове, пожар, земетресение и т.н. Предпочита се другите ценности да се държат в трезори - ако са вкъщи, трябва подробно да бъдат описани. Прилагат се и снимки на имуществото, които се използват в случай на възникване на застрахователно събитие.

До три обезщетения годишно

Обикновено застрахователите изплащат до 3 щети годишно. При повече може да се наложи да платите допълнителна премия.

При настъпване на застрахователно събитие трябва да се обадим веднага на своя застраховател или брокер. Важно е да си подготвим следните документи - при грабеж протокол от полицията, при пожар - от пожарната. При природни бедствия трябва да се представи бележка от хидрометеорологичната служба. За земетресение се изисква съобщението на БАН.

Ако собственикът на имота е в чужбина и настъпи щета, за нея могат да съобщят и роднини. Обезщетението обаче се изплаща лично на собственика или на посочена от него сметка.