Имуществените застраховки бележат пореден ръст. По линия на застраховки „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 18,75%, а по „Щети на имущество“ - 4,73%.
Това показват данни на Асоциацията на българските застрахователи.

Пазарните данни за първото шестмесечие на 2020 г., оповестени от КФН, показват стабилност на пазара на общото застраховане, въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на COVID-19.  Отчита се макар и малък ръст на премийния приход от 0,65% на годишна база, като размерът му достига 1 220 млн. лв.
 
Стабилни са резултатите при най-масовите автомобилни застраховки. По линия на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се отчита слабо нарастване на премийния приход от 1,26% спрямо същия период на 2019 г. след спад през април и май. Намалението на премийния приход по Каско от около 1% на годишна база може да се определи като незначително, като се има предвид нивото на икономическа активност в страната.
 
Повишение има и при застраховки „Кредити“ (+13,69%). Очаквано продължава спадът по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Например спадът на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ е 45%, а по линия „Зелена карта“ за м. юни 2020 дори се отчита нулев премиен приход или 100% спад, което е лесно обяснимо с ограниченията за пътуване в резултат на COVID-19. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 499 млн. лв., като се регистрира намаление от 0,48% на размера им на годишна база.
 

АЗБ
АЗБ

За разлика от общото застраховане, в животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г.  Това е обясним резултат  в период на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от население. През юни 2020 премийният приход е 227 млн. лв., като намалението на годишна база е 14,34%. Същевременно размерът на изплатени обезщетения към юни 2020 г. от 87,9 млн. лв. е с 14,32% по-висок от същия период на 2019 г.

Българите не знаят цената на застраховката

Данните общо за застрахователния пазар показват постепенен тренд към възстановяване. Премийният приход общо за пазара за юни 2020 г. е 1 447 млн. лв., с 2,04% по-нисък от същия период за 2019 г. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за м. април е 2,58%, а за м. май - 3,48%. Общият размер на изплатените обезщетения достига 587 млн., като нарастването на годишна база е 1,49%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg