Понятието „застрахователна премия“ определено затруднява българите.  Едва 28% е делът на хората посочили верния отговор, че това е цената на застраховката. Това показва проучване на Асоциацията на българските застрахователи „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“ (март 2020, агенция „Тренд”).

За 29% това е сумата, която ще получат при обезщетение. Други 17% смятат, че това е бонусът, който ще получи застрахователят за добри резултати в работата. 26% пък не знаят или не могат да преценят.

По-малко от половината (44%) посочват верния отговор, че това е максималната сума, която застрахователят може да изплати по застраховката За всеки трети „застрахователна сума“ означава цената на застраховката. Цели 21% не знаят какво означава този термин.

Регистрира се по-голяма запознатост с понятието „застрахователна полица“, където близо три четвърти (71%) посочват, че това е договор между застрахования и застрахователя.

Всеки пети (22%) не е наясно, че за да претендираш да получиш обезщетение за дадено събитие, трябва да си сключил полица преди този риск/събитие да се е случило. Все пак, висок е делът на хората (65%), които знаят това.

istock
istock

Хората масово не са запознати с всички възможности, които им предоставят животозастраховките. Повечето ги свързват с подсигуряване на семейството в случай на неблагоприятно събитие със застрахованото лице. Възможността за редовни спестявания и данъчни облекчения е значително по-слабо известна. Едва 23% от хората са посочили верния отговор, комбиниращ и двете възможности.

Колко разходи ни покрива застраховката за COVID-19

64% от анкетираните знаят, че застраховките са продукти, разработвани само от застрахователните компании. Останалата част от хората смятат, че това правят и застрахователните брокери или не са.

Резултатите потвърждават, че общо застрахователната грамотност у нас не е на високо ниво, като се регистрират резки отличия в отделни социални групи. Групите с по-високо ниво на застрахователна грамотност са същите, които, според данните от първата част на проучването, имат високо доверие към застрахователите, разбират ползите  от и употребяват повече  застрахователните продукти.

istock
istock

Преобладаваща част от хората – 76% - определят нивото си на познания за застраховане като ниско (34%) или средно (42%). Едва 7% считат, че нивото им е високо, а 13% заявяват че нямат никакви познания.

Очаквано се отчитат сериозни разлики в отделните социални групи. Например, 70% от хората с висше/полувисше образование определят познанията си като средни или високи, докато този дял при лицата с основно образование е 14%.  Самооценката им се припокрива в значителна степен с обективното ниво на познания.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg