Цената на застраховката е водеща при избора на конкретна полица за 79% сред ползващите застрахователни продукти, за 36% от тях - това е изгодната оферта с промоционални условия. 

Това показва проучването на Асоциация на застрахователите в България „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“ е проведено през март 2020 г. от агенция „Тренд“ сред 1000 лица от цялата страна на възраст 18-65 г.

Този резултат е разбираем, поради нормалната за потребителите чувствителност към цените. В търсене на най-ниска цена хората могат да закупят полица, чиито условия не отговарят в пълнота на нуждите, съответно очакванията им, и в резултат да останат разочаровани при застрахователно събитие, предупреждават експертите.

Интересно е да се отбележи че, въпреки относително ниските цени на застрахователните продукти в страната, хората ги възприемат като скъпи, което вероятно може да се приеме и като възпиращ фактор за покупка. 52% от анкетираните не считат, че застраховките са достъпни като цена, а според  46% от хората те са скъпи и затова не могат да си ги позволят.

За 76% от хората застраховките са вид сигурност, 68% считат, че застраховките спестяват бъдещи непредвидени разходи, а за 58% застраховките не са излишен разход.

istock
istock

Но наред с това по-висок дял сключват застраховки по задължение - 59%, по собствено желание правят това 37%, като единствената група с обратно съотношение (в полза на доброволното сключване на застраховка) е тази на лицата с висше образование. Интересно е, че всеки  втори (53%) счита, че хората не разбират от застраховки и затова не си правят.

Наблюдава се повишаване на доверието към застрахователния сектор, както и сравнително висока степен на разбиране за ползата от застраховките. Но наред с това са налице устойчиви негативни вярвания по отношение на застраховането, които не отразяват реалистично  практическия опит на потребителите.

Очертават се и дефицити при информирания потребителски избор, които предполагат необходимост от по-активни образователни действия в тази посока.

По ниво на доверие застрахователните компании се нареждат след банките със значителна преднина пред други финансови институции. Отчита се превес на хората, които са заявили, че имат доверие  на застрахователите (47%) пред тези, които декларират недоверие (41%).

Положителен е превесът и при банките (по-значим в сравнение със застрахователите), при останалите финансови институции съотношението е в полза на дела на недоверие. Резултатът може да се определи като позитивен за застрахователния сектор, особено като се отчете развитието му във времето.

Хората с висше/полувисше образование делът на тези, които имат доверие в застрахователните компании е  63%, а този при лицата с основно/по-ниско – 24%.  Още по-значима е разликата при категорията „доход“ -  72% от лицата с доход над 1500 лв. имат доверие в застрахователните компании, при лицата без доход този дял е  14%. 

За 76% от хората застраховките са вид сигурност, 68% считат, че застраховките спестяват бъдещи непредвидени разходи, а за 58% застраховките не са излишен разход.

istock
istock

Но наред с това по-висок дял сключват застраховки по задължение - 59%, по собствено желание правят това 37%, като единствената група с обратно съотношение (в полза на доброволното сключване на застраховка) е тази на лицата с висше образование. Интересно е, че всеки  втори (53%) счита, че хората не разбират от застраховки и затова не си правят.

На първо място сред ползваните застрахователни продукти очаквано е застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – 63% от хората са имали или имат в момента такава полица. На второ място се нарежда Автокаско с 22%, следвана от имуществените застраховки – 16%, застраховка Живот – 13%.

Здравни застраховки са имали или имат 12% от анкетираните, също толкова е делът на хората с Медицинска застраховка за чужбина. Застраховки за кредитополучател се ползват от 7% от анкетираните.

АЗБ
АЗБ

Любопитно сравнение може да се направи между най-често сключвани застраховки и определяните за най-ценни „неща“ в живота. По въпрос от проучването хората определят здравето, семейството и децата, следвани от дома, като най-ценни за тях, а автомобилът поставят на последно място. 

Точно обратен е редът в класацията за най-често сключвани застраховки. Тя е водена от автомобилните, а здравните са на 4-то място.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg