"2010 ще бъде година на безпощадна конкуренция в Естония, с много пот, кръв и сълзи. Няма да има нови играчи на пазара и единственият начин да спечелите нови клиенти е да се „откраднете” клиенти от другите компании", казва Марек Zacek, член на управителния съвет на ERGO Kindlustus пред balticbusinessnews.com.

Zacek добавя, че някои застрахователни компании, които са предлагали по-ниски тарифи, ще трябва да увеличат цените си, за да намалят загубите. "Не очаквам никакъв нов растеж преди 2011 г.", казва още той.

През миналата година ERGO загуби 6% от своите клиенти. Според Zacek, това се дължи отчасти и на Swedbank, която при отпускане на заем или подписване на договор за лизинг задължава клиентите си да се застраховат в застрахователните дружества на банката.

"Ще преживеем 2009 г. отново и през тази, но в по-лош вариант, тъй като безработицата расте и икономиката не се възстановява. Няма да има нови играчи на застрахователния пазар, а пан-Балтийска консолидация е възможна в близките няколко години. "

ERGO Kindlustus събра 723 млн. крони застрахователни премии през миналата година, което е 22% по-малко, отколкото през 2008 г. Изплатените от компания  обезщетения са за половин милиард крони, което е 16% по-малко предходната година.

Мажоритарният акционер на ERGO Kindlustusgrupp е Munich Re, един от най-големите презастрахователи в света.