Застрахователният пазар в България расте с едни от най-бързите си темпове за последните десет години. Данните на Комисията за финансов надзор (КФН) показват, че  брутните премийни приходи (общо и животозастраховане) нарастват с 10% през първите пет месеца на годината спрямо същия период на 2016 г. до близо 950 млн. лв. В същото време изплатените обезщетения са намалели с 1.3%.

Най-голямата чат от приходите на застрахователните компании се генерират от застраховките върху автомобилите – задължителната „Гражданска отговорност и почти задължителната за българската действителност „Автокаско“. При първата има годишен ръст от 7% на премийния приход, а при втория вид – 11%. Двата вида застраховки са генерирали общи приходи на стойност 515 млн. лв. за пет месеца, или близо 70% от премиите при Общото застраховане.

Най-голямата компания при „Гражданска отговорност“ е „Лев Инс“ АД със 70 млн. лв. премиен приход, а при „Автокаско“ – ЗАД „Армеец“. 

Пазарът на животозастраховане остава сравнително малък. Приходите от него се оценяват на 196 млн. лв., което е годишно нарастване от 0.9%.

За сметка на това изплатените обезщетения са се увеличили с 4% до 66.5 млн. лв. Тук най-големият играч е „Булстрад Живот Виена Иншурънс“.