Родните застрахователи управляват над 6,6 млрд. лв., показват данни на Българската народна банка (БНБ) за декември 2016 г. Техният размер се увеличава с почти 502 млн. лв. в сравнение с края на 2015 г. и със 110 млн. лв. спрямо третото тримесечие на миналата година.

Активите на дружествата занимаващи се със животозастраховане пък скачат със 173 млн. лв. - от 1,659 млрд. лв. на 1,832 млрд. лв. Средствата на компаниите работещи с общо застраховане пък се увеличават с 328 млн. лв. и към края на 2016 г. възлизат на 4,787 млрд. лв.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 315,2 млн. лв. до 3,448 млрд. лв.

Спрямо края на декември 2015 г. депозитите нарастват със 104,8 млн. лв. и през последния месец на 2016 г. вече са 752,8 млн. лв., акциите и другите форми на собственост пък се увеличават със 117,3 млн. лв. до 822.2 млн. лв.

Средствата във вземания от застрахователни операции пък намаляват с 41,2 млн. лв. до 640,4 млн. лв.