Обмисляме и коментираме законодателни промени, с които да въведем задължителни минимални прагове за застраховка на земеделската продукция. Това съобщи министърът на земеделието Мирослав Найденов в Брюксел.

Земеделските производители са много активни, когато трябва да договарят с нас нивата на подпомагане ­ нека са по-активни и при застраховането, посочи Найденов. В понеделник той разговаря с еврокомисаря по земеделието Дачиан Чолош и сподели проблемите около прибирането на реколтата у нас.

У нас все още са малцина производителите, които застраховат продукцията си. Дори и тези, които го правят, рядко получават компенсации, защото застрахователните компании масово не са коректни към производителите, каза Радослав Христов, председател на асоциацията на зърнопроизводителите.

Според производители за всеки 50 лв., вложени в насажденията, едва 5 лв. могат да бъдат взети от застраховките. Най-често застрахователите казвали, че застраховката не може да бъде изплатена, въпреки че реколтата е пропаднала, защото житото било на полето.