Нови промени в изписването на лекарства предвижда изменение на  Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, качени за обществено обсъждане.

Те касаят рецептите с режим на еднократно отпускане, като се предвижда те да имат валидност 30 дни от датата на издаването им. Предвижда се от 8 декември отново да бъде възможно рецептите за антибиотици да се изписват и на хартия, като това ще продължи да важи до 1 април следващата година.

Променя се и рецептурната бланка, като бъде добавен личен професионален код на лекаря по дентална медицина. Данни за личния професионален код на зъболекаря ще се добави и в дневника на изпълнените рецепти в аптеката.

Една от основните цели на настоящия проект е чрез отлагането до 1 април 2024 г. на електронното предписване на антибиотици да се даде необходимото време, както на лицата, участващи в процеса по предписване и отпускане на посочените лекарствени продукти да се адаптират към промяната, така и възможност за преодоляване на констатираните недостатъци на системата, свързани с предписването и отпускането, се посочва в мотивите към проекта.

Беше установен проблем с прилагането на промени в наредбата, които засягат предписването и отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. С предишните промени в наредбата беше предвидена възможност до интегрирането на софтуерните продукти/специализираните медицински софтуери на аптеките на лечебните заведения – изпълнители на болнична помощ, с Националната здравноинформационна система, но не по-късно от 31 декември 2023 г., лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, да се предписват и отпускат в тези лечебни заведения по досегашния ред.

Колко време важи хартиената рецепта

Посоченото отлагане до края на настоящата година беше направено с цел лечебните заведения да имат достатъчно време да адаптират своя медицински и аптечен софтуер за електронно предписване и отпускане на такъв тип лекарствени продукти, но поради риск от неизпълнение на интегрирането на системите в посочения срок, с проекта се предлага удължаване до 1 април 2024 г., пише в мотивите си здравният министър проф. Христо Хинков.
 

istock
istock

Очакваният резултат е осигуряване на достъп до лекарствена терапия на всички нуждаещи се пациенти, с оглед защитата на тяхното здраве и живот. Това е от първостепенно значение при провежданата от министъра на здравеопазването лекарствена политика.

Друг очакван резултат от приемането на проекта е, че чрез удължаването на отлагателния период, в който до интегрирането на софтуерните
продукти/специализираните медицински софтуери на аптеките на лечебните заведения – изпълнители на болнична помощ, с Националната здравноинформационна система, лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества могат да се предписват и отпускат по досегашния ред, ще бъдат преодолени и отстранени евентуални недостатъци и непълноти в процесите по електронно им предписване и отпускане, допълва здравният министър.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg