Промени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването предлага здравното министерство, които са качени за обществено обсъждане. Едно от предложенията е да се промени заплащането на специализантите.

В момента специализантите по клинични специалности, обучаващи се на места, финансирани от държавата за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. (и следващи) получават различно минимално трудово възнаграждение за времето, за което Министерството на здравеопазването (МЗ) предоставя средства на техните работодатели.

Причината са неколкократни промени в Наредба № 1 от 2015 г. в периода 2019-2021 г. Така специализантите за 2020 г. и 2021 г. получават минимално трудово възнаграждение от 2 минимални работни заплати (МРЗ), а тези по Обща медицина, обучаващи се на места, финансирани от държавата за 2020 г. получават минимум 1,8 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Размерът на минималното трудово възнаграждение на специализантите по клинични специалности, обучаващи се на места, финансирани от държавата от 2022 г. до момента пък е 2,5 МРЗ. Това създава в специализантите впечатление за неравнопоставеност между тях. По тази причина сега се предлага уеднаквяване на минималното трудово възнаграждение, получавано от посочените специализанти, приети през 2020 г. и 2021 г. с предвиденото към момента – а именно 2,5 минимални работни заплати.

От министерството изчисляват и колко ще са допълнителните финансови средства за тази промяна. За един специализант по клинична специалност, приет на място, финансирано от държавата за 2020 и 2021 г. ще са необходими около 630 лв. за 1 месец. Общият брой на обучаващите се към момента специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата за 2020 и 2021 г. е 108. Така за 1 месец ще са необходими около 68 000 лв. За една година ще са необходими около 816 000 лв., а за 8 месеца – 544 000 лв.

istock
istock

Действащата наредба е предвидила на специализантите да могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми или друг източник. Когато финансирането на стипендиите се извършва със средства от Европейските структурни фондове, размерът на стипендиите, редът и условията за предоставянето им се одобряват от комитета за наблюдение на съответната оперативна програма (чл. 42а на наредбата).

Променят заплатите на държавни служители със средно образование

По този начин възможните финансови средства, които могат да се предоставят на специализантите се ограничават до стипендии. По европейски проекти и програми обаче е възможно да се предоставят и други финансови средства, които не са стипендии. За да не бъдат ограничавани възможностите по европейски проекти и програми да се подпомагат финансово специализантите по начин, различен от предоставяне на стипендия, в настоящия проект е предвидена по-широка формулировка на посочената разпоредба.

istock
istock

Друга промяна в настоящия проект е приетото предложението на СНЦ „Сдружение на Медицинските университети в Република България“ учебните програми за придобиване на специалност да се утвърждават от ректорите на висшите училища, а министърът на здравеопазването да утвърждава единни държавни изисквания за всяка специалност. Този подход е аналогичен на възприетия подход при обучението на студентите по регулирани медицински професии.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg