Омбудсманът Диана Ковачева сезира министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков, защото в институцията отново постъпват жалби и сигнали на обезпокоени пациенти, лекари и магистър-фармацевти, че от 1 април тази година много възрастни хора, хора с увреждания и деца, може да останат без своевременно предписаното им антибиотично лечение, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Тя обяснява, че няма никаква информация дали проблемите в електронната система за предписване и отпускане на лекарствени продукти са преодолени. Диана Ковачева е категорична, че дори и тогава остават нерешени голяма част от поставените на вниманието на омбудсмана от граждани, лекари и магистър-фармацевти въпроси.

Хванаха фиктивни пациенти в болници

Повод за писмото на обществения защитник е изтичането на определения в Преходните и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти срок, след който изписването на антибиотици ще става само с електронна рецепта.

Бих искала да изразя притеснението си от възможността да бъдат нарушени професионални права на лекари, в това число в напреднала възраст, които нямат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и съответно не разполагат с необходимия софтуер, както и с нает персонал, който би могъл вместо тях да работи с него, а също и най-вече правото на техните пациенти на своевременен и гарантиран достъп до лечение“, казва омбудсманът.

istock
istock

Диана Ковачева обръща внимание, че има възрастни педиатри, които след пенсионирането си работят на индивидуални практики за специализирана медицинска помощ и някои нямат договор с НЗОК, което би застрашило своевременното започване на антибиотично лечение при децата, а то е решаващо за овладяване на заболяването и предотвратяване на усложнения.

„Бих искала да отбележа, че разработеното мобилно приложение също не решава изцяло посочените по-горе проблеми, предвид изискването за наличие на електронен подпис и технически познания за използването му. В жалбите си лекари и техни близки основателно сочат, че не разполагат нито с електронен подпис, нито с необходимия хардуер, както и с умения за работа с тях. Те обръщат внимание, че няма отношение към квалификацията им като лекари, но прегражда възможността им да лекуват“, пише още омбудсманът.Диана Ковачева допълва, че има лекари по дентална медицина, които не работят по договор със НЗОК и съответно не разполагат с необходимата техника и софтуер за работа с Националната здравноинформационна система. 

Общественият защитник подчертава още, че ветеринарните лекари също използват лекарствени продукти за хуманна употреба за лечение на домашни животни.

Според Диана Ковачева е необходимо регламентиране в дългосрочен план на възможността тези лекарствени продукти да могат да се предписват както на електронен, така и на хартиен носител, за да се гарантира правото на пациентите на достъп до лечение, както и професионалните права на медицинските специалисти.

Същевременно, отново бих искала да обърна внимание и да посоча необходимостта от наличие на ефективен контрол върху употребата на антибиотици и химиотерапевтици за системна употреба, като мярка за оптимизиране на използването им и предотвратяване развитието на резистентност“, обяснява омбудсманът.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase