Изтича срокът, в който собствениците на земеделски земи трябва да обявят дали лично или чрез пълномощник дали сами ще си обработват нивите, припомнят от земеделското министерство.

На 31 юли е крайният срок за подаване на декларация за начина на ползване на земеделските земи за стопанската 2020-2021 г.

В противен случай имотите им служебно ще бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване на земите.

Целта е обработката на земите да става комасирано, а арендаторите трябва да внасят по специална сметка такса за ползването на т.нар. бели петна, или нивите, които не са заявени. Документи се входират в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Те могат да бъдат подадени само от един съсобственик и да важат за всички. Тези заявления са по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

До този момент са подадени 24 190 декларации, показват данните на земеделското министерство.

istock
istock

За арендаторите също има аналогична процедура. Ползвателите на земи, които искат комасирано да ползват имотите си, подават заявление по чл. 70 от закона. В него те посочват парцелите и правното основание за обработката им.

С тази декларация се удостоверява дали арендаторът желае да участва в процедурата за създаване на масиви за съответното землище, както и кои имоти ще ползва в реални граници. Досега има подадени 37 066 такива заявления.

Предлагат данък за богатите земеделци у нас

Декларациите и заявленията са по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Те са публикувани на интернет страницата на агроведомството.

До участие в процедурата за масиви се допускат само земеделските стопани, които са погасили задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.

istock
istock

Създаването на масиви се ръководи от комисия, определена за всяко землище със заповед на директора на областната дирекция “Земеделие”. Тя се издава в срок до 5 август. Промени в декларациите и заявленията за отстраняване на допуснати грешки могат да се правят до 15 август.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg