Земеделските стопани, които притежават над 20 000 дка земя, да бъдат обложени с данък.

Такава промяна в закона предлагат депутатите от ВМРО. Става въпрос за 61 собственици, които притежават над 4 100 000 дка земя.

По този начин се създават допълнителни приходи в общинските бюджети чрез нов данъчен приходоизточник. Този данък ще доведе до приходи на общините на стойност до 40 000 000 лева, посочват в мотивите си от ВМРО.

Промените трябва да бъдат направени с внасянето на промени в  Закона за местните данъци и такси утре.

Предлага се още държавата и общините да бъдат освободени от заплащане на данъка.

Предвижда се за земеделските земи по чл. 10, ал. 1 да се подава декларация за облагане с годишен данък по образец, утвърден от министъра на финансите, в двумесечен срок от придобиването им.

Декларацията се подава до общината/общините по местонахождението на земеделските земи, като се отбелязва общата площ и площта по категории земеделска земя, съответно общата площ и площта по категории на територията на съответната община, когато земите са разположени в различни общини, както и други данни, определени от министъра на финансите.
 

istock
istock


В кои градове цените на земята са най-високи

Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети с наредбата по  чл. 1, ал. 2 в границите, определени от закона в лева на декар в зависимост от категорията на земята.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg