американски компании

Икономика

Американски инвестиции у нас - три пъти повече от статистиката

Американската търговска камара в България (АТК) представи на 11 декември доклада "Икономическите отношения България - САЩ: инвестиции, работни места, търговия 1990-2022 г." в Националния пресклуб на Българската ...

0