чужди граждани

Работа

Как могат да се наемат чужденци за работа у нас

Липсата на работна ръка е проблем номер едно, с който се сблъскват работодателите в България. Този проблем е силно изразен в последните пет години. Преди тях, ако липсата на кадри се изразяваше в липса ...

0

Имоти

Как чужденци могат да придобиват земя у нас

Как чуждестранни лица и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя в България? Кои са акцентите в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи? Кои ...

0