дизелови автомобили

Транспорт

Без стари дизели в Брюксел от 2020 година

Регионът Брюксел-столица в Белгия въвежда забрана за движение на дизелови автомобили от нормата EURO 3 (с регистрация преди 2005 г.) на територията на т.нар. Зона с ниски емисии /LEZ/, която обхваща ...

0