дневни пари

Работа

Командировъчните в чужбина не покриват инфлацията

Командироването е временно изменение на трудовото правоотношение от работодателя, при което се променя мястото на работа – на работника или служителя се възлага за определен период да изпълнява трудовите ...

0