допълнителен договор

Работа

Закрила при уволнение при работа на допълнителен договор

Закрилата при уволнение е регламентирана в Кодекса на труда в България. По своята същност тази закрила е предварителна, защото работниците и служителите се ползват от нея още преди евентуалното прекратяване ...

0