Закрилата при уволнение е регламентирана в Кодекса на труда в България. По своята същност тази закрила е предварителна, защото работниците и служителите се ползват от нея още преди евентуалното прекратяване на трудите правоотношения. Кой може да се ползва от нея, при какви условия може да се прилага и важат ли те в случаите, когато работим на допълителен договор, отговаря Тодор Капитанов.

Работниците и служителите, за които се прилага закрила от уволнение, са изчерпателно изброени в Кодекса на труда, като общото между тях е, че те по своята същност са социално по-уязвими.

Правата ни при масови уволнения

Това са майките на дете до 3-годишна възраст, трудоустроени работници или служители, както и боледуващите от определени болести, определени в наредба на министъра на здравеопазването. В защитените групи попадат също и работниците и служителите, който са започнали ползването на разрешения им отпуск, представител на работниците и служителите по реда на закона както и тези, който са избрани за представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Ако някой работник или служител е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, също се ползва със закрила от уволнение за времето, докато изпълнява функциите си.

istock
istock

Особено внимание се обръща на закрилата от уволнение, която се прилага по отношение на работници или служители, които са трудоустроени или боледуващи от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването, защото съгласно закона, преди тяхното евентуално уволнение, следва да се вземе мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.

Това разрешение следва да бъде в писмена форма, което е необходимо да се приложи към документацията
. Ако това разрешение не бъде в писмена форма, то е достатъчен мотив, уволнението да бъде признато за незаконно. При липса на писмен отговор (или на какъвто и да било отговор) се счита, че разрешение не е получено.

Трябва ли да заплатя, ако не спазя предизвестието при напускане

Как стои въпросът с предварителната закрила на работещите на допълнителен трудов договор?

Закрилата не се прилага за:

- трудови правоотношения, възникнали от избор, както и за трудовите правоотношения за:

- трудови правоотношения за допълнителен труд при същия работодател (чл. 110 от Кодекса на труда)

- трудови правоотношения за:допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от Кодекса на труда)

- трудови правоотношения за трудов договор за работа до пет дни в месеца (чл. 114 от Кодекса на труда).

Закрилата важи само за работници и служители, чиито трудови правоотношения са възникнали въз основа на трудов договор или конкурс и важи само в определени случаи на уволнение, изрично посочени в закона.

Справка:

чл. 333 от Кодекса на труда

чл. 335 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg