дървообработваща промишленост

Икономика

Големи предприятия у нас спират работа

Голяма част от дървопреработващите предприятия в страната са спрели работа или са в процес на спиране, поради спекулативните цени на дървесината. Сред тях са Кроношпан България ЕООД, с изградени мощности ...

1