фалшиви касови бебежки

Данъци

Потребители следят за фалшиви касови бележки

Над 180 000 потребители ежедневно могат да действат като данъчни инспектори и да проверяват дали касовите бележки, които търговците им издават, са истински или фалшиви. Това е възможно с мобилното приложение ...

1