ФнФ

Кредитиране

Фермери ще могат да теглят нисколихвени кредити до 1 млн. евро

Земеделски производители и други бизнеси в селските райони ще могат да ползват нисколихвени кредити, съфинансирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Това ще е възможно, след като се проведе процедура за ...

1