глоби на КАТ

Пари

Частните съдебни изпълнители искат да събират глобите от КАТ

Частните съдебни изпълнители искат да събират разходите  в  досъдебните  производства  и  глобите  на  КАТ.  Това  е  много  важно за превенцията и според нас, ще има голям обществен интерес за събирането ...

1