ГМО храни

Земеделие

Ще ни продават ли тайно храни с ГМО

Експерти от различни области настояват предложеното от ЕК ново законодателство за растенията, получени чрез нови геномни техники и произведените от тях храни и фуражи, да бъде пренаписано, а ГМО-растенията ...

2