ИСС

Пари

Доклад: Цените ще се закръглят нагоре при приемане на еврото

Присъединяването на България към еврозоната се очаква да отключи комплекс от положителни ефекти и въздействия и да създаде условия в средно - и дългосрочна перспектива за по-висок потенциален БВП и средногодишен ...

3