изписване на лекарства

Здраве

Хартиените рецепти ще важат заедно с електронните

Лекарите ще могат да издават рецепти както електронно, така и на хартия, предвижда Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени ...

0