КАПБ

Транспорт

До три пъти по-високи тол такси плащат превозвачи

Превозвачите са платили до три пъти по-високи тол такси през юли месец. Според Камарата на автомобилните превозвачи в България това се случва в първия месец, в който е влязло в сила увеличението с 50% ...

0