конпи

Имоти

Покрив не може да се купи, дори да е включен в нотариален акт

„В този случай, специално за терасата, законът е разрешил много еднозначно въпроса. Чл. 38 от Закона за собствеността изрично казва, че покривът е обща част на сградата. Според закона, той не може ...

1