контролен преглед

Осигуряване

Без болнични, ако не отидем на контролен преглед?

През последните седмици се води оживена дискусия за това кой да плаща първите три дни от болничните - работодателите, НОИ или работника.  Сдружението на общопрактикуващите лекари предлага хората, които ...

3