конвенция

Работа

Какво значи тормоз на работното място

Кодексът на труда не съдържа определения за "тормоз" и "насилие" на работното място, включително и на база пол, както и мерки, насочени към предотвратяването им. Това може да се промени, ако България ...

1