краудфъндинг

Имоти

Революция в ипотечния пазар: нови продукти и технологии променят финансирането на имоти

Ипотечният пазар, традиционно един от най-стабилните сегменти на финансовия свят, изпитва значителни промени поради въвеждането на иновативни продукти и технологии. Тези нововъведения разширяват възможностите ...

1

Последни

Пари за идеи

Краудфъндинг /peer to peer lеnding, кредитиране от човек към човек/, това е нов начин за набиране на средства за компании, идеи или каузи, който стана възможен благодарение на интернет. Принципът е подобен ...

0