кт

Осигуряване

Работниците не достигат - като количество, и като качество

Липсата на работна ръка, нерегламентираният внос, подбиващ цените на родното производство, регулаторните режими и административният натиск, както и предизвикателствата пред т. нар. кръгова икономика са ...

27

Последни

1.5 млн. българи са енергийно бедни

Експертните анализи показват, че над 1,5 млн. българи имат разходи за електроенергия, надхвърлящи 10% от разполагаемия месечен доход.  Почти всеки пети беден харчи поне една пета от дохода си за ...

7