квартирни пари

Работа

Вече може и да не заверяваме командировъчното при пътуване

През март 2023 г. бяха извършени редица промени в Наредбата за командировки в страната. След около 20 годишно очакване, беше повишен размерът на средствата, които командирования получава при изпълнение ...

0