лизингополучатели

Данъци

НАП погва лизингополучатели на скъпи возила

Национална агенция за приходите стартира кампания спрямо лица, лизингополучатели на леки автомобили. В хода на кампанията ще се извърши анализ на вида на леките автомобили, предоставени на лизинг, размера ...

1