малки стопанства

Земеделие

Дават безвъзмездно до 30 хил. лева на малки стопанства

Министерството на земеделието отвори приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Общият размер на безвъзмездна ...

0