МОН

Образование

Предлагат промени в отсъствията от детска градина

Децата, записани за задължително предучилищно образование, ще могат да отсъстват от детската градина по семейни причини до 15 дни в рамките на една учебна година с писмено уведомление от родителя. Това ...

0

Пари

Държавата ще финансира проекти с 14 млн. лева

Министерският съвет предлага за одобряване Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2024 (ВИХРЕН – 2024). Тя ще се изпълнява в продължение на 8 години (2024 ...

0

Образование

Предлагат да има такса за повторна матура

Министерството на образованието предлага повторното явяване на матурата да се заплаща. Това е записано в проекта за изменение и допълнение на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците, ...

0

Образование

Вдигат парите за деца, неприети в градина

Максималният месечен размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете за 2024 г., което не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни ...

0

Образование

Подкрепа за над 75 000 деца и родители осигурява нов проект на МОН

Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа по проект „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по европейската програма „Образование“. Подписи за неговото официално ...

0

Осигуряване

Държавата поема осигуровките на част от работещите

Задължителното социално и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работата (дуална система на обучение) вече ще бъде изцяло за сметка на държавния бюджет. Тази мярка в подкрепа на ...

0

Образование

Учители останаха без увеличение на заплатите

Без увеличение на заплатите от 1 януари тази година са останали 4069 души педагогически специалисти, които са с прекратени трудови правоотношения за периода от 1 януари 2023 г. до 10 август 2023 г. От ...

0

Образование

Предлагат повече извинени отсъствия с бележка от родител

Министерство на образованието предлага да се увеличат броя дни, в които ученик има право да отсъства по уважителни причини в една учебна година с бележка от родител. Това се разбира от отговор на образователния ...

0

Образование

Защо пенсионирани учители не получават увеличените си заплати

Защо пенсионирани учители не получават увеличените си със задна дата – от 1 януари, заплати? Има ли бюрократични пречки за това? Казусът засяга стотици пенсионирани преподаватели, както и работещи в образователната ...

0

Образование

Кога учебниците от 8 до 12 клас ще бъдат достъпни безплатно онлайн

Всички учебници за учениците от 8. до 12. клас ще бъдат достъпни за безплатно ползване в „Дигиталната раница“ от следващата учебна година. В момента в платформата са налични учебниците от 1. до 7. клас, ...

0