Министерският съвет предлага за одобряване Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2024 (ВИХРЕН – 2024). Тя ще се изпълнява в продължение на 8 години (2024 г. – 2031 г.) с общ бюджет 14 175 000 лв.

От тях 13 500 000 лева ще са за финансирането на 9 научноизследователски проекта - по три за всяка от категориите „начален грант“, „установен изследовател“ и „водещ изследовател“, съответно в различните панели „Обществени и хуманитарни науки“, „Науки за живота“ и „Физически и инженерни науки“, а 675 000 лева (5% от общия бюджет на програмата) за оценителния процес, за мониторинг и оценка на изпълнението на проектите и за популяризиране на програмата от страна на Фонд „Научни изследвания“ като финансираща организация.

Всеки проект ще бъде с период на изпълнение от 5 години. Бюджетът на програмата за година ще бъде 2 835 000 лева, от които 2 700 000 лв. за финансирането на 9-те проекта. Необходимият бюджет за изпълнение на дейностите по програмата ще е за сметка на средствата от Закона за държавния бюджет, налични в централния бюджет за 2024 г. за дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта.

ННП ВИХРЕН – 2024 ще се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Основната дейност на фонда е да подкрепя проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания в България, а финансовото обезпечаване на тази дейност е ангажимент на Министерството на образованието и науката.

Български учители на обучение в ЦЕРН

Реализирането на програмата ще подпомогне бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от установен/водещ изследовател по правилата на европейските научни програми, посочват в мотивите към проекта от МОН.

iStock
iStock

Очакваните резултати включват: повишаване на научния потенциал и на нивото на научната продукция, включително на новите знания и идеи, някои от които ще се превърнат в иновативни продукти, услуги и процеси. Освен това се очаква повишаване качеството на висшето образование в България чрез привличане на перспективни и водещи учени, които ще участват в процеса на обучение и в откриването и подготовката на следващото поколение таланти (учени и иноватори), необходими за формиране на общество и икономика на знанието в България.

Програмата цели възвръщане на достойното място на учените в България и осъзнаване на тяхното значение и принос за решаване на съвременните проблеми  и преодоляване на обществените и икономическите предизвикателства, като развитието на нови технологии, нуждата от ефективно управление на обществените процеси, от масова дигитализация, прилагане на изкуствения интелект и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase