Националната програма за развитите на България

Икономика

Каква е прогнозата за доходите у нас

Очакванията за динамиката на доходите в средносрочен план ще останат високи, но оценките за тяхното реално нарастване са ревизирани в низходяща посока. Това се казва в прогноза на Министерство на финансите ...

0